ร้าน สยามอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 226 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. 074-598-274, HOTLINE 081-178-2131